Vad är Hypoklorsyra?

Professor i klinisk bakteriologi vid Salgrenska Universitetssjukhuset Agnes Wold:

”Hypoklorsyra dödar alla svampar och bakterier på mindre än en minut. Det är totaleffektivt! Hypoklorsyra används också av de vita blodkropparna i kroppen, våra egna försvarsceller, när de ska döda bakterier.”

Hypoklorsyra har funnits sedan tidiga 1800-talet och togs fram av kemisten Antoine-Jerome Balard. Det användes för desinfektion men ersattes senare av penicillin när det uppfanns. Då det nu utvecklats antibiotikaresistenta bakterier pågår ett värdsomspännande arbete för att minska användning av antibiotika. Bakterier utvecklar ingen resistans mot Hypoklorsyra.

Hypoklorsyra är mer effektivt än alkohol. Hypoklorsyra är den givna ersättaren av handsprit och andra starka kemikalier som används vid ytdesinfektion. Hypoklorsyra är tillverkat av vatten, salt och el. Det är ogiftigt för människor, djur och natur till skillnad mot alkohol och klorhexidin. Då hypoklorsyra är så effektivt krävs en ytterst kort verkningstid.

HOCl som även kallas hypoklorsyra förstör patogenens cellvägg och orsakar nekros (rupturering av cellen) eller apoptos (programmerad celldöd). Resterande cellinnehåll förstörs sedan också av HOCl. Även virus bryts ner och/eller inaktiveras på samma sätt.

Förutom användning på levande organismer är medlet godkänt av kemikalieinspektionen för att användas på ytor som kommer i kontakt med livsmedel.

När HOCl existerar vid neutralt pH är det helt säkert för kroppen. Det skadar inte levande vävnad eller något av kroppens naturliga försvar (vita blodkroppar) som arbetar på plats för att reparera skadad vävnad. Detta gör det till den bästa första hjälpen som finns tillgänglig!

Giftfri, effektiv och snabb!

Fördelarna med hypoklorsyra:   

• Påskyndar läkning av sår
• Desinficerar sår, brännskador etc.
• Dödar bakterier och virus bl.a. Covid-19 , E. coli, Listeria, Salmonella, HIV och MRSA
• Dödar svamp och mögel
• Är inte skadligt för människor, djur och natur
• Ej irriterande, svider inte
• Avger inga farliga eller irriterande ångor