Hypoklorsyra

Hypoklorsyra är en stark oxidant som är destruktivt för alla patogener så som; virus, bakterier, mögel och svamp eftersom det har mycket hög ”Redox Potential” vilket mäts i ORP (Oxidation Reduction Potential). Hypoklorsyra är mer effektivt än alkohol. Men ogiftigt för människor, djur och natur till skillnad mot alkohol och klorhexidin. Då hypoklorsyra är så effektivt krävs en ytterst kort verkningstid.

HOCl som även kallas hypoklorsyra förstör patogenens cellvägg och orsakar nekros (rupturering av cellen) eller apoptos (programmerad celldöd). Resterande cellinnehåll förstörs sedan också av HOCl. Även virus bryts ner och/eller inaktiveras på samma sätt. Trots den destruktiva potentialen för levande saker, produceras HOCl av vår kropp och används av vårt immunsystem. Denna process kallas fagocytos. När immunsystemet är äventyrat upptäcker kroppen den angripna platsen och skickar vita blodkroppar genom kroppen för att bekämpa de invaderande patogenerna. De vita blodkropparna attackerar, omger (eller äter) och förstör (smälter) patogenen med hjälp av fagocytos som skapar hypoklorsyra.

Förutom användning på levande organismer är medlet godkänt av kemikalieinspektionen för att användas på ytor som kommer i kontakt med livsmedel.

När HOCl existerar vid neutralt pH är det helt säkert för kroppen. Det skadar inte levande vävnad eller något av kroppens naturliga försvar (vita blodkroppar) som arbetar på plats för att reparera skadad vävnad. Detta gör det till den bästa första hjälpen som finns tillgänglig!

Giftfri, effektiv och snabb!

Fördelarna med hypoklorsyra:   

• Påskyndar läkning av sår
• Desinficerar sår, brännskador etc.
• Dödar bakterier och virus bl.a. E. coli, Listeria, Salmonella, HIV och MRSA
• Dödar svamp och mögel
• Är inte skadligt för människor, djur och natur
• Ej irriterande, svider inte
• Avger inga farliga eller irriterande ångor