TMK HypoKlin Des är ett desinfektionsmedel baserat på Hypoklorsyra. Det är effektivare än alkohol – men med den stora skillnaden att det inte är giftigt för människor, djur och natur.

TMK HypoKlin Des® svider inte i sår, irriterar inte huden och torkar inte ut. Den erbjuder en smärtfri, säker desinfektion och kräver heller ingen eftersköljning.

Bakterier utvecklar ingen resistens mot hypoklorsyra – i själva verket har det på under 1 minut dödat varje patogen (virus, bakterier, svamp, mögel, etc.) som det har testats vetenskapligt mot.
Även om det kallas ”syra” är det inte surt eftersom det bara finns som en pH-neutral lösning. För att detta desinfektionsmedel ska vara mest effektivt måste det vara pH-neutralt som vatten. (pH7).
TMK HypoKlin Des® är alkoholfri och ej brandfarlig. Den kräver ingen specialsäkerhet vid förvaring eller särskild destruktion.

Hypoklorsyra är godkänt av kemikalieinspektionen för användning på ytor som kommer i kontakt med livsmedel.

TMK HypoKlin finns i tre olika former för att bäst möta alla behov.

TMK HypoKlin Des
Humanvård

TMK HypoKlin Des Vet
Djurvård
TMK HypoKlin Des Clinical
Ytdesinfektion