TMK HypoKlin Des

TMK HypoKlin Des® är ett desinfektionsmedel baserat på Hypoklorsyra. Det är effektivare än alkohol – men med den stora skillnaden att det inte är giftigt för människor, djur och natur.

TMK HypoKlin Des® svider inte i sår, irriterar inte huden och torkar inte ut. Den erbjuder en smärtfri, säker desinfektion och kräver heller ingen eftersköljning.

Bakterier utvecklar ingen resistens mot hypoklorsyra. På under 1 minut dödar det varje patogen (virus, bakterier, svamp, mögel, etc.) som det har testats vetenskapligt mot.
Även om det kallas ”syra” är det inte surt eftersom det bara finns som en pH-neutral lösning. För att detta desinfektionsmedel ska vara mest effektivt måste det vara pH-neutralt som vatten. (pH7).
TMK HypoKlin Des® är alkoholfri och ej brandfarlig. Den kräver ingen specialsäkerhet vid förvaring eller särskild destruktion.

Hypoklorsyra är godkänt av kemikalieinspektionen för användning på ytor som kommer i kontakt med livsmedel.

Testad och godkänd på högsta nivå EN 14476 mot alla virus, inklusive Covid-19 Testad & godkänd på högsta nivå mot bakterier enligt: EN 13727

Godkänd för human- respektive veterinär-vård.

TMK HypoKlin finns i tre olika former för att bäst möta alla behov.

Klicka på bilderna för information om respektive produkt

TMK HypoKlin Des - Human
TMK HypoKlin Des Vet - djurvård
TMK HypoKlin Des Clinical - Ytdesinfektion