Giftfritt, miljövänligt och effektivt desinfektionsmedel

• Desinficerar hud, sår, ytor, utrustning & verktyg
• Dödar 99,999% av alla bakterier, virus, svamp, mögel på 1 minut
• Är ej giftig eller skadlig för människor, djur & miljö
• Irriterar eller svider ej
• Svider ej i sår
• Kräver ingen eftersköljning
• Godkänd mot EHV-1, Ekvint Coronavirus, Kvarka etc
• Godkänd enl. EN1372. EN14476 mot Corona
• Genomgått alla tester som krävs för att få användas inom veterinärsjukvård och humansjukvård

TMK HypoKlin Des Vet är ett desinfektionsmedel baserat på Hypoklorsyra. Det är effektivare än alkohol – men med den stora skillnaden att det inte är giftigt för människor, djur och natur. Bakterier utvecklar ingen resistens mot hypoklorsyra – i själva verket har det på under 1 minut dödat varje patogen (virus, bakterier, svamp, mögel, etc.) som det har testats vetenskapligt mot.
TMK HypoKlin Des®Vet svider inte på huden eller i sår och erbjuder ett smärtfritt alternativ desinfektion för människor och djur. Det kräver ingen eftersköljning. Det är ej skadligt för djur att slicka på.
Då det effektivt dödar både Corona, andra virus, bakterier, svamp, mögel etc lämpar det sig ypperligt för ytdesinfektion och för desinfektion av verktyg och utrustning.
TMK HypoKlin Des®Vet är alkoholfri och ej brandfarlig. Den kräver ingen specialsäkerhet vid förvaring eller särskild destruktion.
TMK HypoKlin Des®Vet är ett säkert och naturligt desinfektionsmedel baserat på hypoklorsyra. Hypoklorsyra finns naturligt i kroppen och tillverkas av de vita blodkropparna i immunförsvaret. Det irriterar ej huden, torkar ej ut, svider ej och är smärtfritt att behandla sår med. TMK HypoKlin Des®Vet Vet är lämpligt för desinfektion av sår, eksem, insektsbett, svamp.


Bruksanvisning:
Sårtvätt och svampinfektion hos djur: 1. Rengör området från smuts och var innan applicering för bästa effekt.
2a. Bespruta området som skall behandlas med produkten direkt från flaskan och se till att kontakttiden är minst 60 sekunder.
2b. Alternativt, blöt en steril kompress och badda i minst 60 sekunder. 3. Låt området lufttorka. 4. Upprepa gärna 2 gånger per dygn.

Ytdesinfektion: 1. Dränk in en torkduk med outspädd produkt alternativt spruta direkt på ytan. 2. Bearbeta den blöta ytan upprepade gånger under minst 60 sekunder. Ytan skall vara fuktig under hela kontakttiden. 3. Låt ytan lufttorka.